Zorgcentra en verpleeghuizen

Steeds meer begeleiders staan door de sterke toename van het aantal oude mensen voor de vraag hoe ze deze mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het geleerde in de opleiding wordt vaak als onvoldoende ervaren. Veel goede dingen gebeuren op basis van de intuïtie van de begeleider. Dit is belangrijk, maar niet voldoende. Om goed in te kunnen spelen op de wisselende behoeften van elk individu is ook methodisch werken een vereiste. Buro Urlings biedt de hiernaast genoemde cursussen, studie- en opfrisdagen aan.

Oorspronkelijk is de door Harry Urlings ontwikkelde methodiek ontstaan in de zorg voor oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen. Toen hij ook ging werken als gz-psycholoog en validationteacher in een woon-zorgcentrum bleek deze methode ook bij de zorgvraag van deze cliënten goed aan te sluiten. De methodiek bleek een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit van de oudere cliënt te kunnen leveren.