Individuele cursussen

Ik schrijf in voor de cursus: (*)

2020: De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (5-daagse basiscursus)2020: De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (3-daagse basiscursus)2020: Specialisatiecursus: de methode Urlings en van der Linden: geriatrische kennis over en begeleiding van gedragsproblemen bij oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (drie en een halve dag)

Naam

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Plaats

Postcode

Telefoon

Mobielnummer

Uw email (*)

Opleiding

Werkzaam bij

Functie

Adres

Plaats

Postcode

Telefoon

Betaling gebeurd door:

Naam ondergetekende

Functie

Eventuele eerder bij Buro Urlings gevolgde cursussen/studiedagen

Akkoord (*)
Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden vermeld op deze site. Uiterlijk twee weken vóór het begin van de cursus zal het cursusgeld worden overgemaakt op IBAN: NL10 INGB 0007528592 van de ING ter name van Buro Urlings.

Persoonsgegevens:
Buro Urlings verwerkt de persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking hiervan zie onze Privacyverklaring.