Cursussen voor individuele inschrijving

De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (5-daagse basiscursus)

 

Data 2020

Voor de vijfdaagse basiscursus in 2020 in Nieuwegein zijn de volgende data gereserveerd: Woensdag 16 september, dinsdag 6 oktober, donderdag 29 oktober, dinsdag 1 december en donderdag 14 januari 2021.

De cursusdagen zijn telkens van 9.30 – 16.30 uur.

Kosten

De kosten voor deze vijfdaagse cursus bedragen inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee voor het jaar 2020 € 2.550,-.

 

 

De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (3-daagse basiscursus)

 

Het is ook mogelijk om de basiscursus in te korten tot de eerste drie dagen.

 

Data 2020

Voor de 3-daagse basiscursus in 2020 in Nieuwegein zijn de eerste 3 bovenvermelde data van de 5 daagse basiscursus gereserveerd.

De cursusdagen zijn telkens van 9.30 – 16.30 uur.

Kosten

De kosten voor deze driedaagse cursus bedragen inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee voor 2020 € 1.720,-.

 

Specialisatiecursus “De methode Urlings en van der Linden: geriatrische kennis over en begeleiding van gedragsproblemen bij oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen” (3 en een halve dag)

 

Data 2020

Voor deze cursus in 2020 in Nieuwegein zijn de volgende data gereserveerd: woensdag 4 maart, dinsdag 31 maart, dinsdag 21 april en vrijdag 19 juni (de laatste dag enkel de ochtend).

De eerste drie cursusdagen zijn steeds van 09.30 – 17.00 uur en de vierde dag van 09.30 – 13.00 uur.

Kosten

De kosten voor deze 3,5 daagse cursus bedragen inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee voor 2020 € 2.595,-.

 

Inschrijfvoorwaarden cursussen

Wie het inschrijfformulier invult, ondertekent en opstuurt is daarmee ingeschreven voor de betreffende cursus. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de cursus echter niet door. U ontvangt daarvan dan tijdig bericht.

  • Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van aanmeldingen.
  • Inschrijving dient uiterlijk 4 weken voor de start van de cursus te gebeuren.
  • Twee weken voor de start van de cursus ontvangt de cursist nadere informatie.
  • Betaling dient twee weken vóór de start van de cursus te gebeuren.

Annuleren kan alleen schriftelijk. Wie eerder dan vier weken voor de cursus annuleert, is geen kosten verschuldigd. Wie uiterlijk één week voor de start annuleert is de helft van het cursusgeld verschuldigd. In andere gevallen is het hele cursusgeld verschuldigd. Bij verhindering kan een vervanger van de inschrijving gebruik maken.