Publicaties en films

Handboek verstandelijke beperking. Vijfentwintig succesvolle methoden. (2019)

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is methodisch werken van groot belang. In 2014 is de eerste versie van Handboek verstandelijke beperking gepubliceerd. Dit was de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt. De methode Urlings is één van de methoden die wordt uiteengezet. In 2019 is de tweede versie van Handboek verstandelijke beperking gepubliceerd. Hierin wordt de methode Urlings wederom als één van de methoden uiteengezet.

Voor elke methode bieden de auteurs een beschrijving van de doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. Door deze ordening kan de hulpverlener eenvoudig de meest geschikte methode selecteren.

Het handboek is een onmisbaar naslagwerk voor professionals en beleidsmakers in de vg-zorg. Aan studenten biedt het een uitstekende oriëntatie op het werkveld.

Het handboek is uitgegeven door Boom onder redactie van Brian Twint en Jac de Bruijn.

 

Klik-kennispocket: verstandelijke beperking & oud worden. (2015)

In de nieuwe reeks Klik-kennispocket is een themacahier verstandelijke beperkingen & oud worden uitgegeven. Eerder in Klik gepubliceerde artikelen over dementie, methodes, wonen en activiteiten zijn hierin opgenomen. Een tweetal artikelen gaat over de Methode Urlings. De Klik-kennispocket is verkrijgbaar bij uitgeverij Mybusinessmedia. Kijk voor meer informatie op www.klik.org.

 

Films

reinaerde reinaerde film urlings2

In de loop der jaren werd aan een aantal films een bijdrage geleverd.

In 2009 is door Stichting Reinaerde in samenwerking met Loes van Veen een film gemaakt over drie begeleidingsmethodieken, die de kwaliteit van leven van de cliënten verbeteren. De “methode Urlings” is één van de benaderingswijzen. De film laat zien hoe professionele begeleiders van Reinaerde werken met de verschillende methodes. In november 2011 is de vervolgfilm “de mensen van Reijnaerde” uitgebracht. De methodiek Urlings wordt op deze DVD op een bijzonder sprekende manier in beeld gebracht. Beide films tonen opnames van een mevrouw van 57 jaar met het syndroom van Down, die de ziekte van Alzheimer heeft. Deze mevrouw woont en neemt deel aan de dagbesteding bij Stichting Reijnaerde. We zijn er trots op dat wij mochten meewerken aan deze film. De films zijn verkrijgbaar bij Stichting Reinaerde (030-2299922).

In het verleden werd meegewerkt aan de film “Volgen” en aan de film “Respect voor eigenheid”.

film respect voor eigenheid

Door ENIDA (European Network on Intellectual Disability and Ageing) is de film “Volgen” gemaakt over dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen. Voor deze film werden opnames gemaakt van de vijfdaagse cursus, die onder specialisatietrajecten beschreven wordt. De film werd in diverse talen uitgebracht. De Nederlandse versie werd in 1998 uitgegeven door Kavanah in Dwingeloo.

Onder verantwoordelijkheid van het LKNG werd de film “Respect voor eigenheid” gemaakt. De “methode Urlings” wordt uitgebreid in de bijbehorende brochure beschreven.