Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Steeds meer begeleiders staan door de sterke toename van het aantal oude mensen met verstandelijke beperkingen voor de vraag hoe ze deze mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het geleerde in de opleiding wordt vaak als onvoldoende ervaren. Veel goede dingen gebeuren op basis van de intuïtie van de begeleider. Dit is belangrijk, maar niet voldoende. Om goed in te kunnen spelen op de wisselende behoeften van elk individu is specifieke kennis over veroudering, dementie en methodisch werken een vereiste. Buro Urlings biedt de hiernaast genoemde cursussen, studie- en opfrisdagen aan.