Het toepassen van de methode Urlings in de eigen werksituatie

Soms blijkt het moeilijk om de methodiek op de werkvloer gestalte te geven. Bijvoorbeeld doordat de mensen in het team verschillende meningen hebben, er veel wisselingen in het team zijn geweest, of omdat het toepassen van de methode bij bepaalde cliënten complexer is. Voor deze dag zijn meerdere varianten mogelijk.

Deze dag is bedoeld voor teams in wonen of dagbesteding, waarin al meerdere mensen de vijfdaagse cursus “Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen” hebben gevolgd. Het is wenselijk dat directe leidinggevenden en betrokken gedragskundigen deelnemen om zo de verdere implementatie van de methode te ondersteunen.

Belangrijk is dat van te voren casusbeschrijvingen met knelpunten en of videomateriaal worden opgestuurd. Er zijn verschillende programma’s voor deze dag mogelijk afhankelijk van de specifieke vragen en problemen die er zijn. In overleg kan de inhoud en opbouw van de specialisatiedag op maat worden samengesteld.

Variant met uitleg over visie en methodisch werken gecombineerd met praktisch oefenen met casussen uit praktijk.

In de ochtend wordt door Harry Urlings uitgebreid ingegaan op praktische toepassing van de methode en visie voor de begeleiding van de ouderwordende en dementerende cliënten. Knelpunten in deze zullen aan de orde komen.
In het middaggedeelte komt het toepassen van de methode bij bepaalde cliënten die door het team worden begeleid, aan de orde.
Afhankelijk van de problemen en vragen wordt het toepassen van de methode Urlings geoefend samen met een actrice, validationteacher en/of met een docent Shantala massage.

Variant met observeren op de werkvloer gecombineerd met casussen uit de praktijk.

In de ochtend zal afhankelijk van de problematiek een van de docenten in de woning of dagbestedinggroep bepaalde cliënten of begeleidingssituaties observeren. De vaardigheidstraining in het middaggedeelte kan hierdoor praktijkgericht opgezet worden. In de middag zal dan het toepassen van de methode Urlings en knelpunten daarbij.

Groepsgrootte

Een of twee teams (maximaal 20 personen).

Duur en data

Het programma bestaat uit in principe uit 1 dag van 6 uur. Ook kan een traject van meerdere dagen worden samengesteld wanneer hier behoefte aan is. Data kunnen in overleg worden vastgesteld.