Non-verbaal respectvol ondersteunen in begeleidings- en verzorgingssituaties

Zeker in onze contacten met oudere en/of dementerende mensen, bij wie de verbale communicatie vaak verslechtert, gaat het non-verbale een steeds grotere rol spelen. Non-verbale benaderingswijzen zijn dan ook waardevolle onderdelen van het gereedschapskoffertje, dat gebruikt wordt bij de methode Urlings. Door de toename van de werkdruk op de werkvloer zien we vaak dat mensen steeds gejaagder gaan werken. Deze wijze van werken heeft tot gevolg dat de respectvolle benadering en bejegening naar de cliënt toe niet meer optimaal is. Vaak blijken ook begeleiders steeds meer gefrustreerd te raken in hun werk, omdat ze weten en voelen dat dit niet de juiste wijze van begeleiden is. Door deze gejaagde wijze van werken wordt vaak gedacht dat men tijd kan winnen. Uit onderzoek is echter het tegendeel gebleken.

Doel en werkwijze

Non-verbale benaderingswijzen zijn waardevolle onderdelen van het gereedschapskoffertje, dat gebruikt wordt bij de methode Urlings. Het doel van de begeleiding is voor iedere oudere cliënt een zo gelukkig mogelijke oude dag te realiseren, rekening houdend met de beperkingen en gebreken die er zijn.
Daarnaast zal deze werkwijze, door het toepassen van het in deze cursus geleerde, ook een positieve invloed op de deelnemers hebben. Wanneer begeleiders minder gespannen werken en ook beter op hun eigen lichaam letten, zal de kans op lichamelijke klachten zoals nek-, rug- en schouderklachten afnemen.

De dag wordt gegeven vanuit een vergelijkbare basisvisie als die van de cursus ”Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende cliënten”.

Programma

Tijdens deze cursusdag komen aspecten vanuit de Haptonomie en de Shantalamassage aan de orde. Na een korte theoretische inleiding zal het grootste gedeelte van de dag bestaan uit praktische oefeningen. Aspecten die geoefend worden zijn:

  • Respectvol aanraken, wassen, eten geven, aankleden, helpen met gaan staan, zitten en draaien in bed.
  • De invloed van de ruimte en plaats in de ruimte op het gevoel van veiligheid van de cliënt.
  • De invloed van je eigen rust/ onrust op de cliënt.
  • Het leren zien en voelen van het tempo van de cliënt en hiermee op de juiste wijze omgaan.
  • De invloed van de wijze van aanraken op de cliënt.
  • Het leren zien van natuurlijke bewegingen en hoe dit te gebruiken samen met de cliënt, hierbij ook weer rekening houdend met het tempo van de cliënt.
  • De invloed van de lichaamstaal van de begeleider op de cliënt.
  • Het herkennen van de lichaamstaal van de cliënt en de wijze waarop de begeleider hier verandering in kan brengen.
  • Het gebruik van hulpmiddelen met maximaal effect voor de cliënt en minimale inspanning voor de begeleider.

De specialisatiedag start om 9.00 uur en zal om 16.00 worden afgesloten. In onderling overleg kan een datum worden vastgesteld. De cursus zal binnen uw organisatie worden gegeven.

Groepsgrootte

Aan deze specialisatiedag kunnen in principe maximaal 15 personen deelnemen omdat naast kennisoverdracht ook vaardigheidstraining wordt gegeven.
De mogelijkheid bestaat om maximaal 30 personen tegelijkertijd te scholen. Om de vaardigheidstraining zorgvuldig te kunnen ondersteunen zal de dag dan door twee docenten gezamenlijk worden verzorgd.