SPECIALISATIECURSUS "De methode Urlings en van der Linden: geriatrische kennis over en begeleiding van gedragsproblemen bij oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen" (3 en een halve dag)

Op steeds meer plekken in de zorg verblijven ouderen met vaak complex, moeilijk en problematisch gedrag. Dit vereist aanvullende specifieke deskundigheid zowel van directe begeleiders, gedragskundigen als andere disciplines.

We attenderen graag op het KLIK-nummer van april 2016 waarin twee artikelen zijn opgenomen over deze cursus en de daarop aansluitende begeleiding zoals deze in de praktijk bij Reinaerde wordt vorm gegeven.

Deze cursus is een specialisatiecursus na de basiscursus ontwikkeld door Lydia van der Linden en Harry Urlings. Wanneer ouderen ernstig problematisch gedrag vertonen, stelt dat begeleiders in de praktijk vaak voor moeilijke situaties. Er is dan een aanvulling nodig op de “methode Urlings”, de “methode Urlings en van der Linden-Urlings”.

Een praktijkgerichte methodische aanpak wordt geleerd en de noodzakelijke kennis over veel voorkomende vormen van problematisch gedrag, c.q. geriatrische problemen, wordt overgedragen. Men leert verschillende gedragsproblemen op de oude dag, beter te signaleren, begrijpen en krijgt handvatten voor de begeleiding en behandeling. Een cliënt met gedragsproblemen wordt door de cursist als casus genomen.

De kracht van dit specialisatietraject zit in de praktische toepasbaarheid. Het is niet bedoeld enkel voor begeleiders of enkel voor gedragskundigen, maar geeft handvatten voor het multidisciplinair samenwerken van alle betrokken op de werkvloer. Gestimuleerd wordt dat begeleiders zoveel mogelijk samen met de gedragskundige en eventuele andere betrokkenen de cursus volgen.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de methode van der Linden-Urlings,
 • pijn,
 • depressies en stemmingsstoornissen,
 • trauma en hersenwerking,
 • agressief gedrag,
 • wanen en hallucinaties,
 • seksuele problemen,
 • slaapproblemen,
 • angst en dwangstoornissen,
 • autisme spectrum stoornis (ASS),
 • hechtingsproblemen.

Op de 2e en 3e dag wordt in het middagprogramma vaardigheidstraining gegeven ondersteund door een trainingsacteur.

Op de vierde dag (een halve dag; van 9.00 uur tot 12.30 uur) worden de opdrachten gepresenteerd en de geriatrische kennis opgefrist.

Als afsluiting wordt de cursus geëvalueerd en worden de certificaten uitgereikt.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor directe begeleiders in wonen en dagbesteding, gedragskundigen, leidinggevenden en andere disciplines. Voorwaarde is dat men al eerder de drie-, vier- of vijfdaagse basiscursus “De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen” gevolgd heeft. Sterke nadruk wordt gelegd op een intensieve samenwerking tussen directe begeleiders in wonen en dagbesteding met de betrokken orthopedagogen of psychologen, artsen en andere disciplines. Ideaal is, wanneer directe begeleiders zo veel mogelijk samen met betrokken gedragskundigen de cursus volgen. Voor deze toch moeilijke cliënten is een intensieve samenwerking tussen diverse disciplines hard nodig.

Werkwijze

Iedere cursist krijgt een cursusmap. Directe begeleiders maken samen met de gedragskundige de vertaling van theorie en methode naar een oudere cliënt met problematisch gedrag. Deze cliënt, die men in de praktijk begeleidt, dient als casus voor deze cursus. Medewerkers van andere disciplines worden hierbij betrokken. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers inzicht gekregen in geriatrische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen en een methode geleerd, om de begeleiding van deze cliënt passend bij te stellen.

Groepsgrootte

Maximaal 16 personen per groep.

Certificaat

Wanneer de cursist alle cursusdagen aanwezig is geweest, de literatuur heeft doorgenomen en de opdrachten heeft gemaakt, wordt het certificaat uitgereikt.

DE CURSUS ALS INCOMPANYTRAINING

Deze verdiepingscursus kan op locatie van de aanvragende organisatie verzorgd worden. Ook kan een bijscholingsprogramma worden samengesteld dat precies past bij de behoefte van de organisatie. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Buro Urlings. Wij maken graag geheel vrijblijvend een offerte.

DE CURSUS VOOR INDIVIDUELE INSCHRIJVING

Voor individuele inschrijvingen kunt u hier klikken https://www.buro-urlings.nl/individuele-cursussen/.