De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (3 of 4 daagse basiscursus)

Deze drie- of vierdaagse specialisatiecursus biedt een compleet basispakket van kennis en vaardigheden aan om oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen de begeleiding en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Naast inzicht in verouderings- en dementeringsprocessen wordt de methode Urlings overgedragen en geoefend. Het oefenen van praktische vaardigheden en het toepassen hiervan in ieders directe werksituatie staan centraal.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor directe begeleiders die in hun werk geconfronteerd worden met of geïnteresseerd zijn in verouderingsproblematiek van mensen met verstandelijke beperkingen. Daarnaast is de cursus ook zinvol gebleken voor gedragskundigen, leidinggevenden en andere disciplines die als taak hebben de eerder genoemde medewerkers te ondersteunen. Uitgangspunt vormt echter de directe begeleiding.

Programma:

Dag 1: Dementie en andere geriatrische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen.

 • Het proces van dementeren
 • Verschillende oorzaken van dementie
 • Ziekte van Alzheimer
 • Ziekte van Alzheimer bij het syndroom van Down
 • Fasen van ziekte van Alzheimer
 • De signaleringsfunctie van de begeleider
 • Risicogroepen
 • Diagnosestelling:
  • Het protocol “Dementie in beeld”
  • Het uitsluiten van andere lichamelijke en psychische oorzaken van achteruitgang zoals delier, ouderdomsvergeetachtigheid en depressie
  • Observatie, schalen en testen

Dag 2: Het eerste en tweede element van de “methode Urlings”.

 • Verouderingsverschijnselen: de dingen die veranderen
 • De fenomenologische benadering als basisvisie: het eerste element van de methodiek
 • Het tweede element van de methodiek: RealiteitsOriëntatieTraining, warme zorg, haptonomie, snoezelen, massage, reminiscentie, validation, muziek en humor als benaderingswijzen in het koffertje.

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit RealiteitsOriëntatie, warme zorg, reminiscentie, validation, muziek en humor, ondersteund door een trainingsacteur.

Dag 3: Het derde en vierde element van de “methode Urlings”.

 • Het levensverhaal: het derde element van de methodiek:
  • Traumatische ervaringen
  • Verschillende modellen voor het levensverhaal
 • De behoeften, belevingen en wensen van de oudere mens met verstandelijke beperkingen: het vierde element van de methodiek

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit de haptonomie en shantalamassage, ondersteund door een specifiek opgeleide docent.

Dag 4: Begeleiding bij rouwprocessen, sterven en andere verliessituaties.

(4 daags specialisatietraject)

 • De veranderingen in het omgaan met het sterven en de dood
 • Rouwverwerking bij mensen met verstandelijke beperkingen
 • De balans tussen eigen ervaringen en professioneel handelen
 • De taken van de begeleider uitgesplitst naar de stervende, de medecliënten, de medeteamleden en de familie
 • Het protocol teamondersteuning

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit RealiteitsOriëntatie, warme zorg, reminiscentie, validation, muziek en humor, ondersteund door een trainingsacteur.

Literatuurstudie en praktijkopdrachten

Iedere cursist ontvangt een cursusklapper, waarin alle materialen opgeborgen kunnen worden. Tijdens de cursus neemt de cursist literatuur door en maakt opdrachten. In de opdrachten wordt steeds een vertaling van het geleerde naar de praktijk gevraagd.

(Gast)Docenten

De cursus wordt gegeven door docenten met gedegen werkveldervaring. Zij hebben specifieke deskundigheid op het gebied van veroudering en dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen. De docenten hebben onder andere specialisatiecursussen gevolgd bij de Stichting Validation Nederland. Verder zijn er ook docenten die naast het werken in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen gespecialiseerd zijn in werken op Haptonomische grondslag en Shantalamassage.

Certificaat

Na deelname aan alle cursusdagen en inlevering van alle opdrachten ontvangt de cursist een certificaat.

De cursus als incompanytraining

De drie- of vierdaagse cursus “De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen” wordt op locatie van de aanvragende organisatie verzorgd worden.

De cursus voor individuele inschrijving

Voor individuele inschrijvingen kunt u hier klikken https://www.buro-urlings.nl/individuele-cursussen/.