De methode Urlings: respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen (5 daagse basiscursus)

Deze vijfdaagse specialisatiecursus biedt een compleet basispakket van kennis en vaardigheden aan om oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen de begeleiding en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Naast inzicht in verouderings- en dementeringsprocessen wordt de methode Urlings overgedragen en geoefend. Op rouwprocessen, verlies- en stervensbegeleiding wordt uitvoerig ingegaan. Het oefenen van praktische vaardigheden en het toepassen hiervan in ieders directe werksituatie staan centraal.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor directe begeleiders die in hun werk geconfronteerd worden met of geïnteresseerd zijn in verouderingsproblematiek van mensen met verstandelijke beperkingen. Daarnaast is de cursus ook zinvol gebleken voor gedragskundigen, leidinggevenden en andere disciplines die als taak hebben de eerder genoemde medewerkers te ondersteunen. Uitgangspunt vormt echter de directe begeleiding.

Programma:

Dag 1: Dementie en andere geriatrische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen.

 • Het proces van dementeren
 • Verschillende oorzaken van dementie
 • Ziekte van Alzheimer
 • Ziekte van Alzheimer bij het syndroom van Down
 • Fasen van ziekte van Alzheimer
 • De signaleringsfunctie van de begeleider
 • Risicogroepen
 • Diagnosestelling:
  • Het protocol “Dementie in beeld”
  • Het uitsluiten van andere lichamelijke en psychische oorzaken van achteruitgang zoals delier, ouderdomsvergeetachtigheid en depressie
  • Observatie, schalen en testen

Dag 2: Het eerste en tweede element van de “methode Urlings”.

 • Verouderingsverschijnselen: de dingen die veranderen
 • De fenomenologische benadering als basisvisie: het eerste element van de methodiek
 • Het tweede element van de methodiek: RealiteitsOriëntatieTraining, warme zorg, haptonomie, snoezelen, massage, reminiscentie, validation, muziek en humor als benaderingswijzen in het koffertje.

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit RealiteitsOriëntatie, warme zorg, reminiscentie, validation, muziek en humor, ondersteund door een trainingsacteur.

Dag 3: Het derde en vierde element van de “methode Urlings”.

 • Het levensverhaal: het derde element van de methodiek:
  • Traumatische ervaringen
  • Verschillende modellen voor het levensverhaal
 • De behoeften, belevingen en wensen van de oudere mens met verstandelijke beperkingen: het vierde element van de methodiek

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit de haptonomie en shantalamassage, ondersteund door een specifiek opgeleide docent.

Dag 4: Begeleiding bij rouwprocessen, sterven en andere verliessituaties.

 • De veranderingen in het omgaan met het sterven en de dood
 • Rouwverwerking bij mensen met verstandelijke beperkingen
 • De balans tussen eigen ervaringen en professioneel handelen
 • De taken van de begeleider uitgesplitst naar de stervende, de medecliënten, de medeteamleden en de familie
 • Het protocol teamondersteuning

Vaardigheidstraining:

 • Oefenen van technieken uit RealiteitsOriëntatie, warme zorg, reminiscentie, validation, muziek en humor, ondersteund door een trainingsacteur.

Dag 5:

 • Uitwisselen van stage ervaringen
 • Gezond ouder worden, verkleinen van de kans op en het vertragen van dementie
 • Verminderen van storend gedrag bij de oudere (en dementerende) cliënt
 • Cultuursensitieve zorg
 • Begeleiding van medecliënten en verwanten van de oudere (en dementerende) cliënt
 • Spel methode Urlings
 • Het overdragen van kennis en vaardigheden aan collega’s
 • Cursus evaluatie en uitreiking certificaat

De cursus als incompanytraining

De vijfdaagse cursus “Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen” wordt op locatie van de aanvragende organisatie verzorgd worden. Ook kan een bijscholingsprogramma worden samengesteld dat precies past bij de behoefte van de organisatie. Kennis en vaardigheden van medewerkers kunnen uitgebreid worden met datgene dat als wenselijk of noodzakelijk wordt gezien.

De cursus voor individuele inschrijving

Voor individuele inschrijvingen kunt u hier klikken https://www.buro-urlings.nl/individuele-cursussen/.