Rouw- en stervensbegeleiding bij oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen

Voor begeleiders is het ondersteunen van rouw- en verliessituaties bij oudere mensen een wezenlijke taak. Het vinden van een evenwicht tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele taken is hierbij belangrijk.

Het programma is afwisselend van opzet. Zowel theorie, praktijkervaringen, persoonlijke ervaringen als het oefenen van moeilijke begeleidingssituaties inzake sterven en dood komen aan bod. Hierbij gaat het zowel om het begeleiden van mensen die verliezen ervaren door de dood van dierbaren, maar ook bijvoorbeeld om rouwprocessen door lichamelijke of psychische achteruitgang of andere verliessituaties.

Onderwerpen die deze dag aan bod komen:

  • De cultuur rondom het sterven en de dood
  • Rouwverwerking bij mensen met verstandelijke beperkingen
  • De eigen ervaringen van cursisten
  • De taken van de begeleider uitgesplitst naar de stervende, de medecli├źnten, de collega’s en de familie
  • De ondersteuning van de begeleider door het begeleidingsteam.

Deze dag kan zowel met als zonder vaardigheidstraining gegeven worden.

Vaardigheidstraining:
Rollenspel wordt ingezet om rouwuitingen van mensen met verstandelijke beperkingen beter te begrijpen. Daarnaast wordt geoefend met technieken ter ondersteuning.

Overige informatie:

  • Aantal deelnemers: De specialisatiecursus kan door maximaal 20 deelnemers gevolgd worden.
  • Duur: 1 dag van 6 uur.
  • Presentatie: Harry Urlings ondersteund door educatief rollenspel.