De "Methode Urlings": de begeleiding van oudere en/of dementerende mensen

Steeds meer begeleiders staan door de sterke toename van het aantal oude mensen voor de vraag hoe ze deze mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het geleerde in de opleiding wordt vaak als onvoldoende ervaren. Veel goede dingen gebeuren op basis van de intuïtie van de begeleider. Dit is belangrijk, maar niet voldoende. Om goed in te kunnen spelen op de wisselende behoeften van elk individu is ook methodisch werken een vereiste.

Centraal staat het overdragen en oefenen van de door Harry Urlings ontwikkelde vraaggestuurde methodiek “Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen”. In de praktijk spreekt men veelal van de “methode Urlings”. Bij deze manier van begeleiden wordt een zo gelukkig mogelijke oude dag voor elk individu als doel gezien.

Dag 1

  • Verouderingsverschijnselen: de dingen die veranderen
  • De fenomenologische benadering als basisvisie: het eerste element van de methodiek
  • Het tweede element van de methodiek: RealiteitsOri├źntatieTraining, warme zorg, haptonomie, snoezelen, massage, reminiscentie, Validation, muziek en humor als benaderingswijzen in het koffertje.

Vaardigheidstraining:

Oefenen van technieken uit RealiteitsOri├źntatieTraining, warme zorg, reminiscentie, Validation, muziek en humor.

Dag 2

Het derde en vierde element van de methodiek:

  • Het levensverhaal
  • De behoeften, belevingen en wensen van de oudere mens

Vaardigheidstraining:

Oefenen in lichaamsgericht werken met technieken uit haptonomie, massage en snoezelen.

Overige informatie:

  • Tussen de eerste en tweede dag moeten de deelnemers werken aan een praktijkopdracht.
  • Aantal deelnemers: De specialisatiecursus kan, omdat naast kennisoverdracht sprake is van vaardigheidstraining, door maximaal 20 deelnemers gevolgd worden.
  • Duur: 2 dagen van 6 uur
  • Presentatie: Harry Urlings, Marga van der Horst en Sonja Gellings