De methode Urlings en casussen uit de praktijk

Gedurende deze specialisatiedag staat het toepassen van de methode in de eigen werksituatie centraal. Soms blijkt het moeilijk om de methodiek op de werkvloer gestalte te geven. Bijvoorbeeld doordat de mensen in het team verschillende meningen hebben, er veel wisselingen in het team zijn geweest, of omdat het toepassen van de methode bij bepaalde cliënten complexer is.

Deze cursus is bedoeld voor teams in wonen of dagbesteding. Het is wenselijk dat directe leidinggevenden en andere disciplines deelnemen om zo de verdere implementatie van de methode te ondersteunen.

Belangrijk is dat van te voren casusbeschrijvingen met knelpunten en of videomateriaal worden opgestuurd. Er zijn verschillende programma’s voor deze dag mogelijk afhankelijk van de specifieke vragen en problemen die er zijn. In overleg kan de inhoud en opbouw van de specialisatiedag op maat worden samengesteld.

Variant met uitleg over visie en methodisch werken gecombineerd met praktisch oefenen met casussen uit praktijk.

In de ochtend wordt uitgebreid ingegaan op praktische toepassing van de methode en visie over de begeleiding van de ouder wordende en dementerende cliënten. Knelpunten in deze zullen aan de orde komen.
In het middaggedeelte komt het toepassen van de methode bij bepaalde cliënten die door het team worden begeleid, aan de orde.
Afhankelijk van de problemen en vragen wordt het toepassen van de methode Urlings geoefend.

Variant met observeren op de werkvloer gecombineerd met casussen uit de praktijk.

In de ochtend zal afhankelijk van de problematiek een van de docenten in de woning of dagbestedinggroep bepaalde cliënten of begeleidingssituaties observeren. De vaardigheidstraining in het middaggedeelte kan hierdoor praktijkgericht opgezet worden. In de middag zal dan het toepassen van de methode Urlings en knelpunten daarbij.

Groepsgrootte

Een of twee teams (maximaal 15 personen).

Duur en data

Het programma bestaat uit in principe uit 1 dag van 6 uur. Ook kan een traject van meerdere dagen worden samengesteld wanneer hier behoefte aan is. Data kunnen in overleg worden vastgesteld.

U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen bij Buro Urlings.