Haptonomie en shantalamassage bij oudere en/of dementerende cliënten

De cursus wordt gegeven vanuit een vergelijkbare basisvisie als die van de cursus “Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende cliënten”. Twee elementen uit deze methodiek komen in deze specialisatiecursus diepgaand aan de orde.

Doel en werkwijze

Het aanleren en verbeteren van vaardigheden op het gebied van Haptonomie en Shantalamassage staan in deze cursus centraal. Beide methodes blijken goed toepasbaar in de praktijk en leveren een bijdrage in de ADL-ondersteuning.

Haptonomie

Bij het respectvol begeleiden van mensen met een beperking vormt de haptonomie een waardevolle aanvulling. In deze cursus wordt de deelnemers geleerd de mogelijkheden van de tast optimaal te benutten. Dit is belangrijk in ieder contact met mensen met een beperking. Hiervan is nog sterker sprake wanneer de verbale mogelijkheden verslechteren. In de cursus wordt met name ingegaan op de tast als communicatiemiddel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • op welke manier nadert men een cliënt en nodigt men de cliënt uit? Waar moet men rekening mee houden?
  • hoe kan men als begeleider er voor zorgen dat de cliënt zich zo prettig en veilig mogelijk voelt in een ruimte?
  • hoe kan men ervoor zorgen dat de cliënt niet te veel en niet te weinig hulp krijgt bijvoorbeeld bij helpen opstaan en draaien in bed?
  • de invloed van lichaamstaal op de cliënt.

Shantalamassage

Bij Shantalamassage wordt gebruik gemaakt van ritmische strijkingen. Deze massagevorm is niet vergelijkbaar met de fysiotherapeutische of sportmassage en is derhalve geen therapie maar een benaderingswijze. Tijdens de cursus wordt gemasseerd over de kleding. Bij cliënten kan men zowel over de kleding als op de blote huid (eventueel met olie) masseren. Doelen van Shantalamassage kunnen zijn:

  • ontspanning
  • bewust maken van (delen van) het lichaam
  • voorbereidingen op bewegen

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn apraxieën ten gevolge van dementie (niet meer weten hoe te gaan staan of hoe te eten) en mensen die problemen hebben met de tast. Belangrijk hierbij is het (weer) bewust worden van delen van het lichaam en het bewegen.

Inhoud cursus

Het programma bestaat uit vier dagen van vier uur of drie dagen van in totaal zestien uur. Naast informatieoverdracht ligt de nadruk op vaardigheidstraining in het gebruik van haptonomische principes en Shantalamassage.

Praktijkopdrachten

Iedere cursist krijgt een klapper met de theoretische ondersteuning van de cursus en praktijkopdrachten.
Na elke bijeenkomst moeten de praktische vaardigheden buiten de cursus geoefend worden.

Docenten

De cursus is door Sonja Gellings ontwikkeld en wordt door haar of door Marca van den Broek gegeven.
Sonja Gellings is fysiotherapeut, werkend op haptonomische basis. Marca van den Broek is bewegingstherapeut. Beiden zijn docent Shantalamassage.

Certificaat

Na deelname aan alle bijeenkomsten en uitvoering van alle opdrachten ontvangt de cursist een certificaat.

Incompany training

Dit programma kan ook op locatie van de aanvragende organisatie verzorgd worden. Indien gewenst kan geheel vrijblijvend om nadere informatie worden gevraagd of een offerte worden aangevraagd.