Non-verbaal respectvol ondersteunen in begeleidings- en verzorgingssituaties

Het gebruik van non-verbale benaderingswijzen in de “methode Urlings”

Tijdens deze dag staat het non-verbaal respectvol begeleiden in verzorgings- en ondersteuningssituaties centraal. Het praktische gebruik van de Haptonomie en Shantalamassage in de dagelijkse omgang komt aan de orde. De deelnemer krijgt eenvoudige en gemakkelijk toepasbare handvatten aangereikt om dagelijks te gebruiken.

Gedurende deze specialisatiedag ligt de nadruk op oefenen, waarbij de noodzakelijke theorie kort aan de orde komt. De specialisatiedag wordt gegeven vanuit een vergelijkbare basisvisie als die van de cursus ”Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende cliënten”.

Belang van de specialisatiedag

Tijdens al onze contacten en de communicatie met mensen en de omgeving om ons heen gebruiken we slechts in 10-20 % het verbale. Het non-verbale is dus verreweg het belangrijkste aspect waarmee wij communiceren. Zeker in onze contacten met oudere en/of dementerende mensen, bij wie verbale communicatie vaak verslechterd, gaat het non-verbale een steeds grotere rol spelen.
Door de toename van de werkdruk op de werkvloer zien we vaak dat mensen steeds gejaagder gaan werken en hierbij de zo belangrijke aspecten van het nonverbale uit het oog verliezen. Deze wijze van werken heeft tot gevolg dat de respectvolle benadering en bejegening naar de cliënt toe niet meer optimaal is. Vaak blijken ook begeleiders steeds meer gefrustreerd te raken in hun werk, omdat ze weten en voelen dat dit niet de juiste wijze van begeleiden is. Door deze gejaagde wijze van werken wordt vaak gedacht dat men tijd kan winnen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit niet waar is.

Doel en werkwijze

Non-verbale benaderingswijzen zijn waardevolle onderdelen van het gereedschapskoffertje, dat gebruikt wordt bij de methode Urlings. Het gebruik van het gereedschapskoffertje heeft als doel voor iedere oudere cliënt een zo gelukkig mogelijke oude dag te realiseren, rekening houdend met de beperkingen en gebreken die er zijn.
Daarnaast zal deze werkwijze, door het toepassen van het in deze cursus geleerde, ook een positieve invloed op de deelnemers hebben. Wanneer begeleiders minder gespannen werken en ook beter op hun eigen lichaam letten, zal de kans op lichamelijke klachten zoals nek-,rug- en schouderklachten afnemen.

Programma

Tijdens deze cursusdag komen aspecten vanuit de Haptonomie en de Shantalamassage aan de orde. Na een korte theoretische inleiding zal het grootste gedeelte van de dag bestaan uit praktische oefeningen. Aspecten die geoefend worden zijn:

  • De invloed van de ruimte en plaats in de ruimte op het gevoel van veiligheid van de cliënt.
  • De invloed van je eigen rust/ onrust op de cliënt.
  • Het leren zien en voelen van het tempo van de cliënt en hiermee op de juiste wijze omgaan.
  • De invloed van de wijze van aanraken op de cliënt.
  • Het leren zien van natuurlijke bewegingen en hoe dit te gebruiken samen met de cliënt, hierbij ook weer rekening houdend met het tempo van de cliënt.
  • De invloed van de lichaamstaal van de begeleider op de cliënt.
  • Het herkennen van de lichaamstaal van de cliënt en de wijze waarop de begeleider hier verandering in kan brengen.
  • Het gebruik van hulpmiddelen met maximaal effect voor de cliënt en minimale inspanning voor de begeleider.